• Server #1
  • Server #2
  • Zoom+ Views: 276

    Anh què tay thôi chứ chim anh vẫn tốt – Trai trường lái gái trường y. Vẫn luôn là như vậy dù ở bất kỳ trường hợp nào, em y tá thừa biết anh là bệnh nhân bị gẫy tay cần phải cố định và hạn chế di chuyển, nhưng có lẽ em thật sự ham muốn quá không thể giữ được mình vì cả viện chỉ còn anh là chân còn lành lặn chỉ bị gẫy tay mà thôi. Mà gẫy 1 tay không sao miễn chim anh còn lên được thì em phải chơi bằng được anh!

    Anh què tay thôi chứ chim anh vẫn tốt

    Anh què tay thôi chứ chim anh vẫn tốt

    Xem thêm