• Server #1
  • Server #2
  • Zoom+ Views: 1.4K

    Đổi vợ cho nhau rồi cùng thác loạn trong khách sạn – Hai cặp vợ chồng này muốn thay đổi không khí cũng như thay đổi người tình xem sự hứng thú đến đâu, nên đã đổi chéo vợ cho nhau, rồi tất cả cùng làm tình thác loạn cùng nhau trong phòng của khách sạn, khi địt chán rồi có thể đổi lại. Phải nói rằng một sự thay đổi lớn, một sự khác lạ làm sướng tê hết cả con cặc, vừa được địt hàng lạ và vừa được địt hàng nhà thì còn gì sướng hơn nữa

    Đổi vợ cho nhau rồi cùng thác loạn trong khách sạn

    Đổi vợ cho nhau rồi cùng thác loạn trong khách sạn

    Xem thêm